Kovové konštrukcie - TTD, spol. s r.o.Prešov v konkurze